Gizlilik Politikası

Geçerlilik tarihi: 24 Nisan 2021


Webcamera24.com ("biz", "biz" veya "bizim") https://webcamera24.com web sitesini (bundan sonra "Hizmet").

Bu sayfa, Hizmetimizi kullandığınızda kişisel verilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine ilişkin politikalarımız ve bu verilerle ilişkilendirdiğiniz seçenekler hakkında sizi bilgilendirir.

Verilerinizi Hizmeti sağlamak ve iyileştirmek için kullanırız. Hizmeti kullanarak, bilgilerin bu politikaya uygun olarak toplanmasını ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Bu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe, bu Gizlilik Politikasında kullanılan terimler, https://webcamera24.com

adresinden erişilebilen Şartlar ve Koşullarımızdakilerle aynı anlamlara sahiptir.

Tanımlar

 1. Hizmet

  Hizmet, Webcamera24.com tarafından işletilen https://webcamera24.com web sitesidir.

 2. Kişisel Veriler

  Kişisel Veriler, bu verilerden (ya da elimizde bulunan ya da elimize geçmesi muhtemel olan bilgilerden ve diğer bilgilerden) kimliği belirlenebilecek yaşayan bir birey hakkındaki veriler anlamına gelir.

 3. Kullanım Verileri

  Kullanım Verileri, Hizmetin kullanımıyla veya Hizmet altyapısının kendisinden (örneğin, bir sayfa ziyaretinin süresi) otomatik olarak oluşturulan verilerdir.

 4. Çerezler

  Çerezler, cihazınızda (bilgisayar veya mobil cihaz) depolanan küçük dosyalardır.

 5. Veri Denetleyicisi

  Veri Denetleyicisi, (tek başına veya müştereken veya diğer kişilerle birlikte) herhangi bir kişisel bilginin hangi amaçlarla ve ne şekilde işleneceğini veya işleneceğini belirleyen gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir.

  Bu Gizlilik Politikasının amaçları doğrultusunda, Kişisel Verilerinizin Veri Denetleyicisiyiz.

 6. Veri İşlemciler (veya Hizmet Sağlayıcılar)

  Veri İşlemcisi (veya Hizmet Sağlayıcı), Veri Denetleyicisi adına verileri işleyen herhangi bir gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir.

  Verilerinizi daha etkin bir şekilde işlemek için çeşitli Servis Sağlayıcıların hizmetlerini kullanabiliriz.

 7. Veri Konusu (veya Kullanıcı)

  Veri Sahibi, Hizmetimizi kullanan ve Kişisel Verilerin konusu olan yaşayan herhangi bir bireydir.

Bilgi Toplama ve Kullanım

Hizmetimizi size sunmak ve geliştirmek için çeşitli amaçlarla birkaç farklı türde bilgi topluyoruz.

Toplanan Veri Türleri

Kişisel Veriler

Hizmetimizi kullanırken, sizinle iletişim kurmak veya sizi tanımlamak için kullanılabilecek belirli kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri bize sağlamanızı isteyebiliriz ("Kişisel Veriler"). Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • E-posta adresi
 • Çerezler ve Kullanım Verileri

Kullanım Verileri

Hizmet'e nasıl erişildiği ve kullanıldığı hakkında da bilgi toplayabiliriz ("Kullanım Verileri"). Bu Kullanım Verileri, bilgisayarınızın İnternet Protokol adresi (örn. IP adresi), tarayıcı türü, tarayıcı sürümü, ziyaret ettiğiniz Hizmet sayfaları, ziyaretinizin saati ve tarihi, bu sayfalarda geçirilen süre, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer teşhis verileri.

İzleme ve Tanımlama Bilgileri Verileri

Hizmetimizin etkinliğini izlemek için tanımlama bilgileri ve benzer izleme teknolojileri kullanırız ve belirli bilgileri saklarız.

Çerezler, anonim benzersiz bir tanımlayıcı içerebilen az miktarda veri içeren dosyalardır. Çerezler, bir web sitesinden tarayıcınıza gönderilir ve cihazınızda saklanır. Bilgi toplamak ve izlemek ve Hizmetimizi iyileştirmek ve analiz etmek için işaretler, etiketler ve komut dosyaları gibi diğer izleme teknolojileri de kullanılır.

Tarayıcınıza tüm tanımlama bilgilerini reddetmesi veya bir tanımlama bilgisi gönderildiğinde bunu belirtmesi için talimat verebilirsiniz. Ancak, çerezleri kabul etmezseniz Hizmetimizin bazı kısımlarını kullanamayabilirsiniz.

Kullandığımız Çerez örnekleri:

 • Oturum Tanımlama Bilgileri. Hizmetimizi işletmek için Oturum Tanımlama Bilgileri kullanıyoruz.
 • Tercih Çerezleri. Tercihlerinizi ve çeşitli ayarlarınızı hatırlamak için Tercih Çerezlerini kullanıyoruz.
 • Güvenlik Tanımlama Bilgileri. Güvenlik Tanımlama Bilgileri'ni güvenlik amacıyla kullanıyoruz.
 • Reklam Tanımlama Bilgileri. Reklam Tanımlama Bilgileri, size ve ilgi alanlarınıza uygun olabilecek reklamları size sunmak için kullanılır.

Veri Kullanımı

Webcamera24.com, toplanan verileri çeşitli amaçlarla kullanır:

 • Hizmetimizi sağlamak ve sürdürmek için
 • Hizmetimizde yapılan değişiklikler hakkında sizi bilgilendirmek için
 • Bunu yapmayı seçtiğinizde Hizmetimizin etkileşimli özelliklerine katılmanıza izin vermek için
 • Müşteri desteği sağlamak için
 • Hizmetimizi iyileştirebilmemiz için analiz veya değerli bilgiler toplamak için
 • Hizmetimizin kullanımını izlemek için
 • Teknik sorunları tespit etmek, önlemek ve gidermek için

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesinin Yasal Dayanağı

Avrupa Ekonomik Alanı'ndan (AEA) iseniz, Webcamera24.com'un bu Gizlilik Politikasında açıklanan kişisel bilgileri toplaması ve kullanmasına ilişkin yasal dayanak, topladığımız Kişisel Verilere ve bunları topladığımız özel bağlama bağlıdır.

Webcamera24.com Kişisel Verilerinizi şu nedenlerle işleyebilir:

 • Sizinle bir sözleşme yapmamız gerekiyor
 • Bunu yapmamız için bize izin verdiniz
 • İşleme meşru menfaatlerimiz dahilindedir ve haklarınız geçersiz kılmaz
 • Ödeme işleme amacıyla
 • Yasalara uymak için

Verilerin Saklanması

Webcamera24.com, Kişisel Verilerinizi yalnızca bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar için gerekli olduğu sürece saklayacaktır. Kişisel Verilerinizi yasal yükümlülüklerimize uymak (örneğin, geçerli yasalara uymak için verilerinizi tutmamız gerekiyorsa), anlaşmazlıkları çözmek ve yasal sözleşmelerimizi ve politikalarımızı uygulamak için gerekli olduğu ölçüde saklayacak ve kullanacağız.

Webcamera24.com ayrıca Kullanım Verilerini dahili analiz amacıyla saklayacaktır. Kullanım Verileri, bu verilerin güvenliğini güçlendirmek veya Hizmetimizin işlevselliğini geliştirmek için kullanıldığı veya yasal olarak bu verileri daha uzun süreler boyunca saklamak zorunda olduğumuz durumlar dışında, genellikle daha kısa bir süre boyunca saklanır.

Veri Aktarımı

Kişisel Veriler de dahil olmak üzere bilgileriniz, eyaletinizin, ilinizin, ülkenizin veya veri koruma yasalarının sizin yetki alanınızdakilerden farklı olabileceği diğer resmi yargı yetki alanı dışında bulunan bilgisayarlara aktarılabilir ve bu bilgisayarlarda saklanabilir.

Rusya Federasyonu dışında bulunuyorsanız ve bize bilgi vermeyi seçerseniz, Kişisel Veriler de dahil olmak üzere verileri Rusya Federasyonu'na aktardığımızı ve orada işlediğimizi lütfen unutmayın.

Bu Gizlilik Politikasına verdiğiniz onayın ardından bu tür bilgileri göndermeniz, bu aktarıma ilişkin sözleşmenizi temsil eder.

Webcamera24.com, verilerinizin güvenli bir şekilde ve bu Gizlilik Politikasına uygun olarak ele alındığından emin olmak için makul olarak gerekli tüm adımları atacaktır ve yeterli kontroller olmadıkça Kişisel Verileriniz bir kuruluşa veya ülkeye aktarılmayacaktır. verilerinizin ve diğer kişisel bilgilerinizin güvenliği de dahil olmak üzere yer.

Verilerin İfşası

Yasal Gereklilikler

Webcamera24.com, Kişisel Verilerinizi aşağıdakiler için gerekli olduğuna iyi niyetle inanarak ifşa edebilir:

 • Yasal bir yükümlülüğe uymak için
 • Webcamera24.com'un haklarını veya mülkiyetini korumak ve savunmak için
 • Hizmetle bağlantılı olası suistimalleri önlemek veya araştırmak için
 • Hizmet kullanıcılarının veya halkın kişisel güvenliğini korumak için
 • Yasal sorumluluğa karşı korumak için

Veri Güvenliği

Verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir, ancak İnternet üzerinden hiçbir aktarım yönteminin veya elektronik depolama yönteminin %100 güvenli olmadığını unutmayın. Kişisel Verilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir yöntemler kullanmaya çalışsak da, bunların mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

Kaliforniya Çevrimiçi Koruma Yasası (CalOPPA) kapsamındaki "Takip Etme" Sinyallerine İlişkin Politikamız

Takip Etme'yi ("DNT") desteklemiyoruz. Do Not Track, web tarayıcınızda izlenmek istemediğinizi web sitelerine bildirmek için ayarlayabileceğiniz bir tercihtir.

Web tarayıcınızın Tercihler veya Ayarlar sayfasını ziyaret ederek Do Not Track'i etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kapsamındaki Veri Koruma Haklarınız

Avrupa Ekonomik Alanı'nda (AEA) ikamet ediyorsanız, belirli veri koruma haklarına sahipsiniz. Webcamera24.com, Kişisel Verilerinizi düzeltmenize, değiştirmenize, silmenize veya kullanımını sınırlamanıza izin vermek için makul adımları atmayı amaçlar.

Sizinle ilgili hangi Kişisel Verileri tuttuğumuz konusunda bilgilendirilmek ve bunların sistemlerimizden kaldırılmasını istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.

Belirli durumlarda aşağıdaki veri koruma haklarına sahipsiniz:

 • Sizinle ilgili sahip olduğumuz bilgilere erişme, bunları güncelleme veya silme hakkı. Mümkün olduğunda, Kişisel Verilerinize doğrudan hesap ayarları bölümünden erişebilir, bunları güncelleyebilir veya silinmesini talep edebilirsiniz. Bu işlemleri kendiniz gerçekleştiremiyorsanız, size yardımcı olmak için lütfen bizimle iletişime geçin.

 • Düzeltme hakkı. Bu bilgilerin yanlış veya eksik olması durumunda bilgilerinizin düzeltilmesini isteme hakkınız vardır.

 • İtiraz hakkı. Kişisel Verilerinizi işlememize itiraz etme hakkınız vardır.

 • Kısıtlama hakkı. Kişisel bilgilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı talep etme hakkına sahipsiniz.

 • Veri taşınabilirliği hakkı. Hakkınızda sahip olduğumuz bilgilerin bir kopyasını yapılandırılmış, makine tarafından okunabilir ve yaygın olarak kullanılan bir biçimde alma hakkınız vardır.

 • Rızayı geri çekme hakkı. Ayrıca, Webcamera24.com'un kişisel bilgilerinizi işlemek için izninize güvendiği durumlarda, onayınızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına da sahipsiniz.

Bu tür taleplere yanıt vermeden önce kimliğinizi doğrulamanızı isteyebileceğimizi lütfen unutmayın.

Kişisel Verilerinizi toplamamız ve kullanmamız hakkında bir Veri Koruma Yetkilisine şikayette bulunma hakkınız vardır. Daha fazla bilgi için lütfen Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki (AEA) yerel veri koruma yetkilinizle iletişime geçin.

Hizmet Sağlayıcılar

Hizmetimizi kolaylaştırmak ("Hizmet Sağlayıcılar"), Hizmeti bizim adımıza sağlamak, Hizmetle ilgili hizmetleri gerçekleştirmek veya Hizmetimizin nasıl kullanıldığını analiz etmemize yardımcı olmak için üçüncü taraf şirketleri ve bireyleri kullanabiliriz.

Bu üçüncü taraflar, Kişisel Verilerinize yalnızca bu görevleri bizim adımıza gerçekleştirmek için erişebilir ve bunları başka herhangi bir amaçla ifşa etmemek veya kullanmamakla yükümlüdür.

Analytics

Hizmetimizin kullanımını izlemek ve analiz etmek için üçüncü taraf Hizmet Sağlayıcıları kullanabiliriz.

 • Google Analytics

  Google Analytics, Google tarafından sunulan ve web sitesi trafiğini izleyen ve raporlayan bir web analizi hizmetidir. Google, Hizmetimizin kullanımını izlemek ve izlemek için toplanan verileri kullanır. Bu veriler diğer Google hizmetleriyle paylaşılır. Google, kendi reklam ağının reklamlarını bağlamsallaştırmak ve kişiselleştirmek için toplanan verileri kullanabilir.

  Google Analytics kapsamı dışında kalma tarayıcı eklentisini yükleyerek Hizmet'teki etkinliğinizi Google Analytics'in kullanımına sunmayı devre dışı bırakabilirsiniz. Eklenti, Google Analytics JavaScript'i (ga.js, analytics.js ve dc.js) Google Analytics ile ziyaret etkinliği hakkında bilgi paylaşımından.

  Google'ın gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Google Gizlilik ve Şartlar web sayfasını ziyaret edin: https://policies.google.com/privacy?hl=tr

Reklamcılık

Hizmetimizi desteklemek ve sürdürmek için size reklam göstermek için üçüncü taraf Hizmet Sağlayıcıları kullanabiliriz.

 • Google AdSense ve DoubleClick Çerez

  Google, üçüncü taraf bir satıcı olarak Hizmetimizde reklam sunmak için çerezleri kullanır. Google'ın DoubleClick çerezini kullanması, kendisinin ve ortaklarının, Hizmetimize veya İnternet'teki diğer web sitelerine yaptıkları ziyaretlere dayalı olarak kullanıcılarımıza reklam sunmasına olanak tanır.

  Google Ads Ayarları web sayfasını ziyaret ederek, ilgi alanına dayalı reklamcılık için DoubleClick Çerezinin kullanımını devre dışı bırakabilirsiniz: http://www.google.com/ads/preferences/

Ödemeler

Hizmet içinde ücretli ürünler ve/veya hizmetler sağlayabiliriz. Bu durumda, ödeme işlemleri için üçüncü taraf hizmetleri kullanırız (ör. ödeme işlemcileri).

Ödeme kartı bilgilerinizi saklamayacağız veya toplamayacağız. Bu bilgiler, kişisel bilgilerinizin kullanımı Gizlilik Politikalarına tabi olan üçüncü taraf ödeme işlemcilerimize doğrudan sağlanır. Bu ödeme işlemcileri, Visa, MasterCard, AmericanExpress ve Discover gibi markaların ortak çabası olan PCI Güvenlik Standartları Konseyi tarafından yönetilen PCI-DSS tarafından belirlenen standartlara uygundur. PCI-DSS gereksinimleri, ödeme bilgilerinin güvenli bir şekilde işlenmesini sağlamaya yardımcı olur.

Çalıştığımız ödeme işlemcileri şunlardır:

Diğer Sitelere Bağlantılar

Hizmetimiz, tarafımızca işletilmeyen diğer sitelere bağlantılar içerebilir. Bir üçüncü taraf bağlantısını tıklarsanız, o üçüncü tarafın sitesine yönlendirilirsiniz. Ziyaret ettiğiniz her sitenin Gizlilik Politikasını incelemenizi önemle tavsiye ederiz.

Üçüncü taraf sitelerinin veya hizmetlerinin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrole sahip değiliz ve sorumluluk kabul etmiyoruz.

Çocukların Gizliliği

Hizmetimiz 18 yaşın altındaki hiç kimseye ("Çocuklar") hitap etmez.

18 yaşın altındaki hiç kimseden bilerek kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplamıyoruz. Bir ebeveyn veya vasi iseniz ve Çocuğunuzun bize Kişisel Veriler sağladığını biliyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin. Ebeveyn izni doğrulaması olmadan çocuklardan Kişisel Veriler topladığımızı fark edersek, bu bilgileri sunucularımızdan kaldırmak için adımlar atarız.

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Yeni Gizlilik Politikasını bu sayfada yayınlayarak tüm değişiklikleri size bildireceğiz.

Değişiklik yürürlüğe girmeden ve bu Gizlilik Politikasının üst kısmındaki "yürürlük tarihi"ni güncellemeden önce, e-posta ve/veya Hizmetimizle ilgili göze çarpan bir bildirim yoluyla sizi bilgilendireceğiz.

Herhangi bir değişiklik için bu Gizlilik Politikasını periyodik olarak gözden geçirmeniz önerilir. Bu Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikler, bu sayfada yayınlandıklarında geçerlidir.

Bize Ulaşın

Bu Gizlilik Politikası hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin: