Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 24 kwietnia 2021 r.


Webcamera24.com („nas”, „my” lub „nasz”) obsługuje stronę internetową https://webcamera24.com (zwaną dalej "Usługa").

Ta strona zawiera informacje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania przez Ciebie z naszej Usługi oraz o wyborach związanych z tymi danymi.

Wykorzystujemy Twoje dane do świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką. O ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce prywatności, terminy użyte w niniejszej Polityce prywatności mają takie samo znaczenie, jak w naszych Warunkach, dostępnych pod adresem https://webcamera24.com

Definicje

 1. Usługa

  Usługa to witryna https://webcamera24.com obsługiwana przez Webcamera24.com

 2. Dane osobowe

  Dane osobowe oznaczają dane o żyjącej osobie, którą można zidentyfikować na podstawie tych danych (lub na podstawie tych i innych informacji będących w naszym posiadaniu lub mogących wejść w nasze posiadanie).

 3. Dane o użytkowaniu

  Dane o użytkowaniu to dane zbierane automatycznie albo generowane przez korzystanie z Usługi, albo z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

 4. Pliki cookie

  Cookies to małe pliki przechowywane na Twoim urządzeniu (komputerze lub urządzeniu mobilnym).

 5. Administrator danych

  Administrator danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, która (samodzielnie lub wspólnie lub wspólnie z innymi osobami) ustala cele i sposób przetwarzania danych osobowych.

  Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych.

 6. Podmioty przetwarzające dane (lub dostawcy usług)

  Podmiot przetwarzający dane (lub Usługodawca) oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Administratora danych.

  Możemy korzystać z usług różnych Usługodawców w celu efektywniejszego przetwarzania Twoich danych.

 7. Podmiot danych (lub Użytkownik)

  Podmiot danych to każda żyjąca osoba, która korzysta z naszej Usługi i której dotyczą Dane osobowe.

Zbieranie i wykorzystywanie informacji

Zbieramy kilka różnych rodzajów informacji do różnych celów, aby świadczyć i ulepszać naszą Usługę.

Rodzaje zbieranych danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych osobowych, których można użyć do skontaktowania się z Tobą lub identyfikacji („Dane osobowe”). Dane osobowe mogą obejmować między innymi:

 • Adres e-mail
 • Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania

Dane o użytkowaniu

Możemy również gromadzić informacje o sposobie uzyskiwania dostępu do Usługi i korzystania z niej („Dane o użytkowaniu”). Te dane dotyczące użytkowania mogą obejmować informacje, takie jak adres protokołu internetowego komputera (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które odwiedzasz, czas i datę wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikatowe identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Dane śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia do śledzenia aktywności w naszej usłudze i przechowujemy pewne informacje.

Pliki cookie to pliki zawierające niewielką ilość danych, które mogą zawierać anonimowy unikalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do Twojej przeglądarki ze strony internetowej i przechowywane na Twoim urządzeniu. Wykorzystywane są również inne technologie śledzenia, takie jak sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty do gromadzenia i śledzenia informacji oraz ulepszania i analizowania naszej Usługi.

Możesz poinstruować przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi.

Przykłady plików cookie, których używamy:

 • Sesyjne pliki cookie. Używamy sesyjnych plików cookie do obsługi naszej Usługi.
 • Preferencyjne pliki cookie. Używamy preferencyjnych plików cookie do zapamiętywania Twoich preferencji i różnych ustawień.
 • Pliki cookie bezpieczeństwa. Używamy plików cookie bezpieczeństwa dla celów bezpieczeństwa.
 • Reklamowe pliki cookie. Reklamowe pliki cookie służą do wyświetlania reklam, które mogą być odpowiednie dla Ciebie i Twoich zainteresowań.

Wykorzystanie danych

Webcamera24.com wykorzystuje zebrane dane do różnych celów:

 • Aby świadczyć i utrzymywać naszą Usługę
 • Aby powiadomić Cię o zmianach w naszej Usłudze
 • Aby umożliwić Ci udział w interaktywnych funkcjach naszej Usługi, jeśli zdecydujesz się to zrobić
 • Aby zapewnić obsługę klienta
 • Zbieranie analiz lub cennych informacji, abyśmy mogli ulepszać naszą Usługę
 • Aby monitorować korzystanie z naszej Usługi
 • Aby wykrywać, zapobiegać i rozwiązywać problemy techniczne

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)

Jeśli pochodzisz z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), podstawa prawna Webcamera24.com do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce prywatności zależy od gromadzonych przez nas danych osobowych i konkretnego kontekstu, w którym je zbieramy.

Webcamera24.com może przetwarzać Twoje Dane Osobowe, ponieważ:

 • Musimy zawrzeć z Tobą umowę
 • Wydałeś nam na to pozwolenie
 • Przetwarzanie danych leży w naszym uzasadnionym interesie i Twoje prawa nie mają nadrzędnego charakteru
 • Do celów przetwarzania płatności
 • Aby zachować zgodność z prawem

Przechowywanie danych

Webcamera24.com będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Webcamera24.com będzie również przechowywać Dane użytkowania do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zasadniczo przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższe okresy.

Przekazywanie danych

Twoje informacje, w tym Dane Osobowe, mogą być przesyłane — i przechowywane na — komputerach znajdujących się poza Twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, w której przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Jeśli znajdujesz się poza Federacją Rosyjską i zdecydujesz się przekazać nam informacje, pamiętaj, że przekazujemy dane, w tym Dane Osobowe, do Federacji Rosyjskiej i tam je przetwarzamy.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, po której następuje przesłanie takich informacji, oznacza zgodę na ten transfer.

Webcamera24.com podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazanie Twoich danych osobowych nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole w miejsce, w tym bezpieczeństwo Twoich danych i innych danych osobowych.

Ujawnianie danych

Wymogi prawne

Webcamera24.com może ujawnić Twoje Dane Osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne do:

 • Aby spełnić obowiązek prawny
 • Aby chronić i bronić praw lub własności Webcamera24.com
 • Aby zapobiegać możliwym nadużyciom w związku z Usługą lub badać je
 • W celu ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników Usługi lub społeczeństwa
 • Aby chronić się przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Nasze zasady dotyczące sygnałów „Nie śledź” zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie online (CalOPPA)

Nie obsługujemy funkcji Do Not Track („DNT”). Nie śledź to preferencja, którą możesz ustawić w swojej przeglądarce internetowej, aby informować strony internetowe, że nie chcesz być śledzony.

Możesz włączyć lub wyłączyć opcję Nie śledź, odwiedzając stronę Preferencje lub Ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Twoje prawa do ochrony danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), masz określone prawa do ochrony danych. Webcamera24.com ma na celu podjęcie rozsądnych kroków, aby umożliwić Ci poprawienie, zmianę, usunięcie lub ograniczenie wykorzystania Twoich Danych Osobowych.

Jeśli chcesz być informowany o tym, jakie Twoje dane osobowe przechowujemy i jeśli chcesz, aby zostały usunięte z naszych systemów, skontaktuj się z nami.

W pewnych okolicznościach masz następujące prawa do ochrony danych:

 • Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy na Twój temat. Gdy tylko jest to możliwe, możesz uzyskać dostęp, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich Danych Osobowych bezpośrednio w sekcji ustawień konta. Jeśli nie możesz wykonać tych czynności samodzielnie, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli Ci pomóc.

 • Prawo do sprostowania. Masz prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.

 • Prawo do sprzeciwu. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

 • Prawo do ograniczenia. Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

 • Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo otrzymać kopię informacji, które posiadamy na Twój temat, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 • Prawo do wycofania zgody. Masz również prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, gdy Webcamera24.com polegała na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Pamiętaj, że możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na takie prośby.

Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Dostawcy usług

Możemy zatrudniać firmy zewnętrzne i osoby fizyczne w celu usprawnienia naszej Usługi („Dostawcy usług”), świadczenia Usługi w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy w analizie sposobu korzystania z naszej Usługi.

Te osoby trzecie mają dostęp do Twoich Danych Osobowych wyłącznie w celu wykonywania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ich ani wykorzystywania do jakichkolwiek innych celów.

Analizy

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług do monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi.

 • Google Analytics

  Google Analytics to internetowa usługa analityczna oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch w witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Te dane są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej.

  Możesz zrezygnować z udostępniania Twojej aktywności w Usłudze Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek uniemożliwia Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js i dc.js) udostępnianie Google Analytics informacji o aktywność odwiedzin.

  Więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie prywatności można znaleźć na stronie internetowej dotyczącej prywatności i warunków Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Reklamy

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług, aby wyświetlać Ci reklamy pomagające wspierać i utrzymywać naszą Usługę.

 • Pliki cookie Google AdSense i DoubleClick

  Google, jako dostawca zewnętrzny, używa plików cookie do wyświetlania reklam w naszej usłudze. Używanie przez Google pliku cookie DoubleClick umożliwia firmie Google i jej partnerom wyświetlanie reklam naszym użytkownikom na podstawie ich odwiedzin w naszym Serwisie lub innych witrynach internetowych.

  Możesz zrezygnować z używania plików cookie DoubleClick do reklam opartych na zainteresowaniach, odwiedzając stronę internetową Ustawienia reklam Google: http://www.google.com/ads/preferences/

Płatności

Możemy dostarczać płatne produkty i/lub usługi w ramach Usługi. W takim przypadku korzystamy z usług stron trzecich do przetwarzania płatności (np. procesorów płatności).

Nie przechowujemy ani nie gromadzimy danych Twojej karty płatniczej. Informacje te są przekazywane bezpośrednio naszym zewnętrznym podmiotom przetwarzającym płatności, których wykorzystanie danych osobowych podlega ich Polityce prywatności. Te procesory płatności są zgodne ze standardami określonymi przez PCI-DSS zarządzanymi przez Radę Standardów Bezpieczeństwa PCI, która jest wspólnym wysiłkiem marek takich jak Visa, MasterCard, AmericanExpress i Discover. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczną obsługę informacji o płatnościach.

Podmioty przetwarzające płatności, z którymi współpracujemy, to:

Linki do innych witryn

Nasza usługa może zawierać linki do innych witryn, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz łącze strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na stronę tej osoby trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich.

Prywatność dzieci

Nasza usługa nie jest skierowana do osób poniżej 18 roku życia („Dzieci”).

Nie zbieramy świadomie danych osobowych osób poniżej 18 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje Dziecko przekazało nam Dane Osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy Dane osobowe dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Cię e-mailem i/lub widocznym powiadomieniem w naszej Usłudze, zanim zmiana wejdzie w życie, i zaktualizujemy „datę wejścia w życie” na górze niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności wchodzą w życie, gdy zostaną opublikowane na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami: