Webcam trực tiếp ở Covasna

Covasna, Romania

Webcam trực tiếp tại Covasna County, Romania trong thời gian thực. Lần đầu tiên hiển thị webcam phổ biến. Covasna là một quận của România ở vùng Transylvania thuộc Vùng Phát triển Miền Trung România. Webcam trực tiếp của Covasna hoạt động theo thời gian thực. Có 2 đô thị (Sfintu Gheorghe, Tirgu Secuiesc), 3 thành phố (Baraolt, Covasna, Intorsura-Buzeului) và 40 xã trong quận. Một số webcam trực tiếp có thể được xem bằng âm thanh. Khi xem, hãy lưu ý rằng âm thanh trong chương trình phát sóng có thể được bật theo mặc định.Covasna County,